Wydział Oceanografii i Geografii zaprasza
Wydział Oceanografii i Geografii Aktualności

Aktualności

  • Film o Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego


    Film został nakręcony podczas Targów Akademia 2014 przez Centrum Efekty, właściciela portalu studia.tv.


  • Terminarze dydaktyczne nauczyciela akademickiego Wydziału Oceanografii i Geografii UG


    Szanowni Państwo, nauczyciele akademiccy Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

    Władze Dziekańskie przygotowały dla Państwa terminarze, w których opisano szczegółowy harmonogram Państwa dydaktycznych obowiązków oraz współpracy z Dziekanem, Prodziekanami oraz Dziekanatem związanej z tokiem studiów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Mamy nadzieję, że terminarze stanowiły będą dla Państwa codzienne wsparcie w organizacji pracy dydaktycznej na naszym Wydziale.